WEB 'n' STUDY
START
English
ver 0.6 alpha


Web 'n' Study START

Predstavljamo vam START - platformu za učenje osnova programiranja i web dizajna. Sistem je primarno razvijen kao podrška tekstovima objavljenim na sajtu WEBnSTUDY.com. Ipak, može se koristiti i potpuno nezavisno, za samostalno učenje i eksperimentisanje ili u okviru redovne nastave i kurseva. Pomoću aplikacije Algoritmi crtamo dijagrame toka i učimo osnove programiranja. Sa druge strane, aplikacija Web Front nam omogućava da eksperimentišemo sa front-end developmentom tako što kreiramo HTML/CSS i JavaScript kod.

Razvili smo poseban WAE (Web Application Environment) unutar koga se aplikacije pozivaju i koriste kroz prozore, na način na koji smo svi navikli. Izgled okruženja je fleksibilan i možemo ga menjati po želji. Osim toga, u svakom trenutku možemo snimiti stanje sistema i kasnije ga učitati.

START
Molimo da sistem pokrenete u desktop web pretraživaču.

Algoritmi

Najvažniji deo START-a je aplikacija Algoritmi. Namenjena je potpunim početnicima u programiranju i omogućava razvoj programerskog načina razmišljanja. Umesto da se koncentrišemo na sintaksu nekog programskog jezika, ovde razmišljamo o čistom rešavanju problema. Programiramo tako što crtamo algoritme koristeći svega nekoliko različitih koraka.

Možemo razvijati algoritme koji uključuju linijske, razgranate i ciklične strukture. Pri tom su podržana obična i višestruka grananja, brojački i uslovni ciklusi sa preduslovom i postuslovom.

Možemo raditi sa numeričkim, logičkim i tekstualnim tipovima podataka. Od struktura podataka možemo koristiti nizove i matrice. Program možemo organizovati koristeći potprograme koji podržavaju čak i rekurzivno izvršavanje.

Zadaci ne moraju biti suvoparni i svoditi se samo na beskonačna izračunavnja i manipulaciju podacima. Algoritmi podržavaju i rad sa grafikom - moguće je crtati i animirati osnovne grafičke objekte.

Kada na ovaj način savladamo osnove programiranja, to znanje možemo primeniti u skoro svakom programskom jeziku.

START: Algoritmi

Web Front

Aplikacija Web Front služi za brzo i jednostavno vežbanje primera iz front-end web razvoja. Glavna prednost aplikacije je što se sve radi unutar web čitača, bez potrebe za instalacijom dodatnog softvera na našem računaru. Osim toga, CSS Panel, deo aplikacije za kreiranje CSS-a ima integrisan podsetnik sa atributima sortiranim po kategorijama, što početnicima olakšava snalaženje i ubrzava učenje CSS-a.

Osnovna svrha ove aplikacije je da se u njoj predstavljaju primeri i rešenja iz lekcija o HTML-u i CSS-u, kao i JavaScript web DOM programiranju. Zahvaljujući tome primere odmah možemo isprobati i eksperimentisati sa njima.

START: Web